5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه mimplus.ir

داستان های کوتاه انگلیسی

بادكنك ها هميشـه با باد مخالف اوج ميگيرندThe kites always rise with adverse winds.—————————————براي خود زندگي كنيم نـه براي نمايش آن بـه ديگرانLive for ourselves not for showing that to others..—————————————سفري بـه طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شودA distant tour begins with one step…—————————————

جملات مفهومـی انگلیسی با ترجمـه فارسی

بازنده ها درون هر جواب مشكلي را مي بينند، 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی ولي برنده درون هر مشكلي جوابي را مي بيندThe losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.—————————————به جاي موفقيت درون چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم درون چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.—————————————بادبادك که تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفتIf the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…—————————————

جملات زیبای انگلیسی با ترجمـه

آن‌چه را کـه در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کردYou will reap what you plant in your minds farm.—————————————اگر درون جریـان رودخانـه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شدIf you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.—————————————آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافتهيچ روزي از امروز با ارزشتر نيستWho looses today, won’t find tomorrowThere is nothing important as today.—————————————یک ضرب المثل امریکای هست کـه مـیگه مشکل کـه به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این کـه چرا بوجود اومدThere is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason.—————————————انسان هر چه بالاتر بروداحتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر مـی شود (( اديسونWhatever human rise his trousers inset will be seen more.

متن های زیبای انگلیسی ترجمـه دار

همچنین بخوانید : تبریک تولد انگلیسی

—————————————هنگامـی کـه درگیر یک رسوایی مـی شوی ، درون مـی یـابی دوستان واقعی ات چهانی هستند .(( الیزابت تیلورWhen you catch in a calumny, you know your real friends.—————————————عشق عینک سبزی هست که باآن انسان کاه را یونجه مـی‌بیند .(( مارک تواینLove is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.—————————————هرگز بـه احساساتی کـه دراولین بر خورد ازی پیدا مـی کنید نسنجیده اعتماد نکنید .(( آناتول فرانسDon’t believe your sense of first meeting never.—————————————تصمـیم خداوند از قدرت درک ما خارج هست اما همـیشـه بـه سود ما مـی باشد .(( پائولوکوئیلوGods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.—————————————مـهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان .( دیل کارنگیIt isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..—————————————علف هرزه چیست ؟گیـاهی هست که هنوز فوایدش کشف نشده هست .(( امرسونWhat is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet.

جملات تیکه دار انگلیسی

—————————————بردن همـه چيز نيست ؛ امّاتلاش به منظور بردن چرا .(( وئيس لومباردیWinning is nothing but trying to win is all thing.—————————————اگرنمـیتوانی بای کـه عاشقش هستی باشی، عاشقی باش کـه با او هستی”If you can’t be with your love, try to love who you are with.—————————————از من پرسيد :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی هر كاري دلت مي خواد باهام بكن. 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی گفت :هر كاري؟ گفتم:آره. ………… تنـهام گذاشت و رفتHe asked me: you are mine? I told: yes, I’m yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes…he left me alone and went.—————————————

يك شبي با ياد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت را بـه جوي آب خواهم گفت و رفت/ درون فرار شعرهايم يك شبي خواهم نشست/ آخرين اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خيالت بر ديار قصه هارفتم ولي…One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but…—————————————زماني كه مرا بـه دنياآوردند مي گفتند همـه را دوست بدار اكنون كه ديوانـه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كنWhen they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”—————————————يك عشق عروج هست و رسيدن بـه كمال ، يك عشق غوغاي درون هست و تمناي وصال ، يك عشق سكوت هست و سخن گفتن چشم ،يك عشق خيال هست و….خيال هست و….خيالLove is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…—————————————اگه از ياد تو رفتم… اگه از ياد تو رفتم اگه رفتي تو زدستم اگه ياد ديگروني …من هنوز عاشقت هستم با وجود اينكه گفتي …ديگه قهري که تا قيامت با تموم سادگي هام/ گفتم اما…. بـه سلامت شايداين خوابه كه ديدم …هر چه حرف از تو شنيدم قلب ناباور من گفت من بـه عشقم….نرسيدم! پيش از اين نگفته بودي … غير من كسي رو داري توي گريه توي شادي….سر رو شونـه هاش بذاري تو رو مي بخشم و هرگز ديگه يادت نمي افتم…. برو زيباي عزيزم … تو گروني … من چه مفتمIf you forget me…if you forget me, if you leave me, if you are for others…I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but…bye! May this is just a dream…what I heard from you my beliefless heart said I didn’t receive to my love! You didn’t say before…that you have another one in your laughing in your crying except me…if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you…go my beautiful darling…you are expensive …I am gratis—————————————حقیقت انسان بـه آنچه اظهار مـی کند نیست..بلکه حقیقت او نـهفته درون آن چیزی هست که از اظهار آن عاجز هست بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نـه بـه گفته هایش ، بلکه بـه ناگفته هایش گوش کنThe fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.—————————————برای قضاوت درون مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ایTo judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.—————————————همـیشـه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانتهAlways the huge blaze is from small spunkie.—————————————مرد بزرگی هست که درون قلبی کودکانـه داشته باشد. منسیوسThe big man is who has an infantine heart.—————————————هرگاه بفهمـی اهت را خودت تعیین مـی کنی، مـی فهمـی زندگی ات را هم خودت شکل مـی دهی.ویندایرWhen you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.—————————————بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس مـی شود کـه از مـیان ما رفته باشند.رالف والد وامرسونWe will feel influence of good person when we lose them.—————————————

جملات ناب و قشنگ انگلیسی با معنی

ما بـه وسیله اندیشـه های خود ترقی مـی کنیم و از نردبان تصوری کـه از خویشتن داریم بالا مـیرویم.اوریسون سوئت ماردنWe upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.—————————————خود را مقید کنید کـه از حدانتظاری کـه دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچرForce yourself to be best that others expect from you.—————————————روح درونی خود را زیباکنید که تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراطMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.—————————————به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمـیت دهید زیرا: خصلتها نشانـه واقعیت وجودی شماست درون حالی کـه آبرو وحیثیت نشانـه طرز تفکری هست که دیگران درباره شما دارندOverrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.—————————————اسرار خویش بهی مگوی زیرا ای کـه در حفظ راز خود بـه ستوه اید از دیگران نباید انتظار امانت داشته باشدDon’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.—————————————انسانـها نـه بـه نسبت تجارب خود بلکه بـه نسبت ظرفیتی کـه برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاوHuman is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.—————————————اگر ارزشـهای واقعی خود رانمـی شناسید خود را به منظور رنج آماده کنید.آنتونی رابینزIf you don’t know your real price, be ready for affliction.—————————————فردا و دیروزبا هم دست بـه یکی د: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بودYesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.—————————————تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی کـه باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی کـه باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیـایش همراهند. اگر همـه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشوAll moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.—————————————جهان نسبت بـه هردو نوبت دارد: یک نوبت بـه نفع شما است. و یک نوبت بـه ضرر شماآنگاه کـه دنیـا بـه شماروی آورد یـاغی نشوید. و موقعی کـه دنیـا بـه شما پشت کرد صبر پیشـه کنیدWorld is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.—————————————به افکار خود اهمـیت بدهید،این افکار حرفهای شما مـی شوند. این حرفهای اعمال شما مـیشوند. بـه اعمال خود اهمـیت بدهید، این اعمال شخصیت شما مـیشوندOverrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.—————————————راههای خوشحال کودکان: آنـها را درون آغوش بگیرید. بـه آنچه مـی گویند گوش فرادهید. بـه آنان اطمـینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم کـه گریـه کنند. بـه انـها بفهمانیم کـه نارحت بودن یک مساله طبیعی استThe ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.—————————————انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکوWell behavior and debonair human is really beautiful.—————————————بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش آن استForgiving is good…but forgetting is better.—————————————من کفش نداشتم و مدام شکایت مـی کردم. که تا اینکه روزی مردی را دیدم کـه پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.—————————————از اشتباهات دیگران درس بیـاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست که تا همـه آنـها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.—————————————نشانـه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانـه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن مـیزان انرژی….. آیـه یأس خواندن…. اشکال درون خواب شبانـهThe warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.—————————————شش راه به منظور قدم برداشتن بـه سوی آینده ای بهتر: یـاد بگیرید که تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیـاج بـه کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمـیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را بـه عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا بـه خودتان6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.—————————————شاه کلید عشق ، تسلیم استJust key of love is deference.—————————————داشتن کافی نیست، بایداقدام کردخواستن کافی نیست، حتما کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceedWanting isn’t enough, you should do sth.—————————————به ستاره ها نگاه کن. بـه چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.—————————————ای خدای بزرگ بـه من کمک کن که تا وقتی مـی خواهم درباره راه رفتنی قضاوت کنم، کمـی با کفشـهای او راه بروم. دکترشریعتیO my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.—————————————ایمان داشته باش کـه کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمـی شود. ویکتور هوگوBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.—————————————هیچ مـی دانی فرصتی کـه ازآن بهره نمـی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندنDo you know? A fortune that you don’t use, is others wish.—————————————دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیلKnowing is not enough we should do what we know

5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه
[جملات کوتاه ناب انگلیسی با ترجمـه 5جمله کوتاه درباره نوروز ب انگلیسی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 00:11:00 +0000